மனைப் பொருத்தம் காணும் முறை – 10


மனைப் பொருத்தம் காண்பது என்பது மிகச்சிறந்த சற்று கடினமான ஆனால் அவசியமான கணித முறை ஆகும். இதற்கென பதினொரு விதமான பொருத்தத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும்.

10. இராசிப் பொருத்தம்

முன்பு கண்ட துருவத்தை 4 ஆல் பெருக்கி 12 ஆல் வகுக்க மீதியை கீழுள்ள அட்டவணையின்படி பொருத்தம் காணலாம். மீதி இல்லை எனில் மீதம் 12 என்றே கொள்ள வேண்டும்.

1- மேஷம் = சுகம்
2- ரிஷபம் = ஷமம்
3- மிதுனம் = மேன்மை
4- கடகம் = புகழ்
5- சிம்மம் = வரம்
6- கன்னி = அன்பு
7- துலாம் = இன்பம்
8- விருச்சகம் = வெற்றி
9- தனும் = லாபம்
10- மகரம் = சுகம்
11- கும்பம் = தீமை
12- மீனம் = உயர்வு

இந்த அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி இராசிப் பொருத்தம் காணலாம். 11 வது பொருத்தம் வயதுப் பொருத்தம் அடுத்த பதிப்ப…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.