சூல திசைகள் ( சூலம் )

0
481

ஒருவர் மனைகோலச் செல்லும்போது அல்லது கிரகப்பிரவேசம் செய்யப்போகும் போது அவர் செல்லும் திசை சூல திசையாக இருக்கக்கூடாது. ஒவ்வொரு கிழமையிலும் ஒரு திசையானது சூல திசையாக இருக்கிறது. அதைத் தெரிந்து கொண்டால் சூல திசையாக இருக்கும் கிழமையைத் தவிர்த்து விடலாம்.

கிழமை – சூலதிசை

திங்கட்கிழமை – கிழக்குத் திசை

செவ்வாய்க்கிழமை – வடக்குத் திசை

புதன்கிழமை – வடக்குத் திசை

வியாழக்கிழமை – தெற்குத் திசை

வெள்ளிக்கிழமை – மேற்குத் திசை

சனிக்கிழமை – கிழக்குத் திசை

ஞாயிற்றுக்கிழமை – மேற்குத் திசை

Advertisements

Leave a Reply