தென்மேற்கு மூலையில் வரக்கூடியவை! – வரக்கூடாதவை!!


வாஸ்து சாஸ்திரப்படி, தென்மேற்கு மூலையில் வரக் கூடியவை – வரக் கூடாதவை பற்றி இங்கு பார்ப்போம்.

தென்மேற்கு மூலையில் வரக் கூடியவை:

குடும்பத் தலைவன் / தலைவி படுக்கையறை

மேல்நிலை தண்ணீர்த் தொட்டி (Over Head Tank)

பொருட்கள் சேமிக்கும் அறை (Store room)

பணப் பெட்டி வைக்கும் அறை

தென்மேற்கு மூலையில் வரக் கூடாதவை (உள் மற்றும் வெளி மூலைகள்):

சமையலறை பூஜை அறை பள்ளம் / கிணறு / ஆழ்துளைக் கிணறு கழிவுநீர்த் தொட்டி குளியலறை / கழிவறை உள்மூலை படிக்கட்டு வெளிமூலை மூடப்பட்டு, தூண்கள் போட்ட படிக்கட்டு.

படிக்கும் அறை போர்டிகோ (Portico) Inverter / EB-Box / Generator இதன் அடிப்படையில் உங்கள் வீடு அமைந்தால், அது உங்களுக்கு நன்மை விளைவிக்கும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.